Filarmoniya
Baxış
Təsəlli
Giriş
Filarmoniya tribunasına bilet alanlar Filarmoniya bağının qarşısında, trekdəki kəskin enişin 16-cı döngəyə keçdiyi hissədə davam edən gərgin mübarizəni izləmək imkanına sahib olacaqlar.
Sizin üçün bütün əyləncələr pulsuz
Bütün zonalara giriş
Böyük ekranda yayın
İki döngə arasında sürət fırtınasına şahid olun
Tribuna ötən mövsümün ən maraqlılarından olan 15-ci və 16-cı döngələr arasındakı düz hissəyə paralel yerləşir.
Birinci
döngə
15
Maksimum
sürət
0 km/h
Axırıncı
döngə
16
Biletləri ən tez satılan tribunalardan biri… birincisi.
Geridə qalan Formula 1 mövsümündə Filarmoniya tribunası bütün biletləri satılan ilk tribuna idi.
Sakit şəhər bağı və sürət həyəcanının harmoniyası